Đi lại sau tai biến là việc khó khăn với nhiều người. Hãy cùng thực hành bài tập đi lại sau tai biến mạch máu não như được hướng dẫn ở video trên đây để cơ thể nhanh hồi phục, bạn nhé!