Tai biến nhẹ là cơn thiếu máu não thoáng qua thường phục hồi rất nhanh. Vậy nếu bị tai biến nhẹ gây yếu nửa người, phải làm sao để cải thiện? Để có câu trả lời cho vấn đề này, mời bạn cùng lắng nghe tư vấn đến từ chuyên gia Trần Quang Đạt qua video trên.