Chăm sóc phục hồi vận động, ý thức sau tai biến mạch máu não