Việc cải thiện các di chứng sau đột quỵ cần kết hợp nhiều biện pháp khác nhau. Trong đó, phương pháp sử dụng Nattospes hàng ngày là cách mà nhiều người dùng đã áp dụng hiệu quả.