Sau cơn đột quỵ não, nhiều người có thể bị di chứng tai biến liệt nửa người bên trái. Di chứng liệt khiến cho mọi sinh hoạt trở nên khó khăn, không thể tự chủ. Liệu người bị tai biến liệt nửa người bên trái dùng Nattospes được không?