Đau nửa đầu là triệu chứng phổ biến, tình trạng này có thể do nhiều nguyên nhân và ứng với từng nguyên nhân sẽ có phương pháp điều trị phù hợp khác nhau. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của TS Vũ Thị Khánh Vân.