Ống thông MegaVac: Phương pháp mới cứu sống hàng triệu bệnh nhân ĐỘT QUỴ NÃO