Khoảng thời gian giúp người bị đột quỵ có khả năng phục hồi tốt được gọi là “thời gian vàng”, nó được tính từ lúc bắt đầu có những dấu hiệu của bệnh đến sau từ 3-5 giờ. Hãy cùng lắng nghe chuyên gia Đào Quang Dẻo phân tích cụ thể về khái niệm này.