Trong cấp cứu đột quỵ não, nếu thực hiện đúng thời gian vàng (từ 3 đến 4,5 giờ đầu sau khi phát hiện các dấu hiệu đầu tiên), người bị đột quỵ có khả năng được cứu sống và hạn chế các di chứng. Hãy cùng nghe nghe tư vấn của chuyên gia Nguyễn Thị Vân Anh.