Từ chỗ phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của gia đình, anh Thành đã cải thiện tình trạng tự đứng lên đi lại, hoạt động, làm việc bình thường như mọi người.